ATOMSKA I NUKLEARNA FIZIKA PDF

Write a Testimonial Few good words, go a long way, thanks! B — Fuzija dvije jezgre lak ih od jezgri eljeza ili nikla naj? Nuklearna fuzija lakih elemenata osloba? International Shipping at best shipping prices! Atomic, Molecular and Optical Physics 27 — It happens, just reset it in a minute. E-Gift Couponclick here.

Author:Moogukinos Meztikus
Country:Bhutan
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):2 April 2004
Pages:223
PDF File Size:6.14 Mb
ePub File Size:19.68 Mb
ISBN:574-5-12377-409-8
Downloads:50026
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZuluranOsiguravanje studentima temeljna znanja i ulazne kompetencije za predmet Nuklearna fizika 2. Nukleosinteza u svemiru. Primordijalna nukleosinteza. Evolucija svemira nakon velikog praska. Evolucija zvijezda. Gravitacijski potencijal zvijezde. Opis zvijezde u aproksimaciji idealnog plina.

Luminozitet zvijezde. Glavni niz zvijezda. Hertzprung-Russellov dijagram. Izgaranje u zvijezdama od helija, ugljika, kisika, itd. Proizvodnja neutrina u zvijezdama. Solarni neutrini.

Detektori neutrina zasnovani na uhvatu neutrina na jezgrama. Rotacija neutronske zvijezde, pulsari. Deuteron, globalna svojstva, spin, izospin, simetrije i valna funkcija deuterona. Tenzorska sila i D stanje deuterona. Globalna svojstva jezgara. Dimenzije jezgre i raspodjela materije i naboja. Spin i izospin osnovnog stanja jezgre. Izobarna analogna stanja. Energija vezanja jezgre.

Stabilne i radioaktivne jezgre. Weiszaecker semi-empirijska formula mase. Simetrije u nuklearnoj fizici i algebra momenta impulsa. D-funkcija, Wignerove D-matrica 3. Zbrajanje dva momenta impulsa, Clebsh-Gordanovi koeficijenti, 3j-simbol 4. Nuklearni pojmovi relevantni za astrofiziku coulombska i centrifugalna barijera, S-faktor 6.

Nuklearni pojmovi relevantni za astrofiziku brzina odvijanja reakcije, Gamowljeva energija 7. Bijeli patuljci, neutronske zvijezde 9. Masa i energija vezanja atomskih jezgara - uvodni zadaci Masa i energija vezanja atomskih jezgara - napredni zadaci Literatura: Samuel S.

Preduvjeti za:.

AUTONICS CT4S PDF

Ponuda "ATOMSKA I NUKLEARNA FIZIKA FIZIKA III Ivanovic Vucic" je arhivirana

.

BO01 MALMO PDF

Atomska i molekulska fizika

.

JUST CURIOUS JUDE DEVERAUX FREE PDF

Atomska i nuklearna fizika (fizika III)

.

FM 9-13 AMMUNITION HANDBOOK PDF

Nuklearna fizika

.

Related Articles