IMPERYONG BYZANTINE PDF

August 23, Noong C. Siya ay nagtatag ng bagong kabisera para sa imperyo sa may Lungsod ng Byzantine na kanyang tinawag na Constantinople. Ang Constantinople ang sentro ng bagong sibilisasyon. Ang puno ng Simbahan sa Imperyong Byzantine ay tinawag na patriarka. Ang unang pinunong dinakila naman sa Imperyong Byzantine ay si Justinian habang ang unang emperador ng Imperyo ay si Diocletian.

Author:Grozuru Tojazragore
Country:Sweden
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):6 January 2006
Pages:159
PDF File Size:2.82 Mb
ePub File Size:11.3 Mb
ISBN:158-1-38456-501-9
Downloads:86419
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DougalAugust 23, Noong C. Siya ay nagtatag ng bagong kabisera para sa imperyo sa may Lungsod ng Byzantine na kanyang tinawag na Constantinople. Ang Constantinople ang sentro ng bagong sibilisasyon. Ang puno ng Simbahan sa Imperyong Byzantine ay tinawag na patriarka. Ang unang pinunong dinakila naman sa Imperyong Byzantine ay si Justinian habang ang unang emperador ng Imperyo ay si Diocletian.

Ang pwersang militar mula sa Gitnang Silangan na sumira sa Imperyo ay ang Turkong Seljuk at ang tribong tuluyang nagpabagsak sa Imperyo ay ang Turkong Ottoman. Relihiyon sa Imperyo Ang Imperyo ang tagapagtaguyod ng Kristiyanismo. Tinawag nila ang kanilang relihiyon na Eastern Orthodox Church na pinamunuan ng isang patriarka.

Arkitektura at Sining Kilala ang Byzantine sa paggamit ng kulay at palamuti tulad ng mga tapestry at binurdahan ng ginto, inukit na ivory at mga alahas na yari sa bronse at pilak. Ang simbahan ng Hagia Sophia ay isang halimbawa ng arkitekturang Byzantine sa Constantinople.

Ang loob ng simbahan ay may disenyong mural, mosaic, at mga inukit na pigura. Rate this:.

BGI 5009 PDF

Silangang Imperyong Romano

Ang mga emperador nito ang nagpatuloy ng pamamahala ng mga emperador Romano upang panatiliin ang tradisyon at kulturang Griyego-Romano. Dahil naman sa pananaig ng Griyego sa wika, sa kultura at sa buhay, kilala ito sa Kanluran o Europa noong mga panahong iyon bilang Imperium Graecorum, Imperyo ng mga Griyego. Ang pag-inog ng Imperyo Romano sa Silangan mula sa matandang Imperyo Romano ay isang proseso na nagmula noong ilipat ni Constantino ang kabisera sa Bizancio mula sa Nicomedia, Anatolia ng kasalukuyang Turquia. Pagdatal ng siglo 7 sa ilalim ng paghahari ni Emperador Heraclio, ang mga reporma nito ang nagpabago sa lakas militar ng imperyo. Noong mga panahong ito kinilala ang Griyego bilang opisyal na wika na nagdulot din ng bagong karakter sa imperyo. Sa libong taon pag-inog ng Imperyo kasama ang maraming balakid at pagkawala ng mga teritoryo, napanatili niya ang sarili bilang isa sa pinakamalakas na pwersa militar, kultural at ekonomika sa buong Europa.

CAAZAPA AGUSTIN BARRIOS MANGORE PDF

Imperyong Byzantine

.

INTEGRATIVE MULTITHEORETICAL PSYCHOTHERAPY PDF

.

Related Articles