CRNJANSKI SEOBE PDF

Spremao se za to i dugo se gledao u ogledalu. Sve je stalo zbog poziva u rat. Nije htela ni sama sebi priznati to, i seti se posle kako se sve dogodilo. Plakala je, i priznala bi sve Vuku da je tada bio tu. Nikada pitomiji vojnici nisu prolazili tim krajevima.

Author:Vutilar Shaktilkree
Country:France
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):8 April 2017
Pages:324
PDF File Size:12.17 Mb
ePub File Size:10.89 Mb
ISBN:265-8-27663-738-2
Downloads:91954
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GatilarO naslovu prvog poglavlja romana "Beskrajni, plavi krug. Iz nje je dopirao mukli rik volova i krava, topot konja i kamila, glas jaraca i ovnova, blejanje ovaca i jaganjaca.

Sa jedne strane vidik je bio pun vode i mokrih ostrva, nad kojima su beleli se minareti i bedemi Beograda, u bledoplavom nebu.

Sa druge strane razlivala se voda u more blata, koje se prostiralo beskrajno, sa tamnoplavim nebom na sebi, do dna sveta. BOG mu ga dade. Povratak prvog ratnika, Sekule. On egzistira u dva sveta paralelno i istovremeno. Bila mu je dosadila. Njen zagrlljaj, njeni bezumni napadi, njeni dugi, neumorni prsti. Poslednji odlazak na vojnu nije u njemu izazvao ni radost, ni zadovoljstvo.

Da su crkve divne i slatko pravoslavlje. Ali ima i ironije, parodije, groteske. Nikad mu nije odgovarao odmah". Bila je kao nedirnuta, kao odsutna, kao smrznuta. Htela je, prosto, da je uzme silom. On nije opisan, na tom mestu je ostala belina. U njemu, zvezda". Ovakav postupak, pored stilske, ima i motivacionu funkciju. Naime, sasvim je u skladu sa vremenom koje je predmet romansijerske obrade, sa atmosferom opisanom u romanu, sa prirodom junaka.

ESTENOSIS HIPERTROFICA DEL PILORO EN PEDIATRIA PDF

Miloš Crnjanski

.

HOJA SEMILOGARITMICA PARA IMPRIMIR PDF

Seobe, Miloš Crnjanski

.

TEST DE DOMINO D48 PDF

Seobe Miloš Crnjanski prepričano i analizirano delo

.

Related Articles